Zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze od 25 maja 2020r.

Drodzy Rodzice,

wydłużamy godziny zajęć dydaktyczno-opiekuńczych: od 7:00 do 17:00. Zajęcia będą realizowane przez nauczycieli świetlicy.

Proszę o zapoznanie się z procedurami oraz wytycznymi MEN i GIS.

Aby Państwa dziecko mogło brać udział w zajęciach konieczne jest złożenie wniosku co najmniej dwa dni robocze przed przyjściem do szkoły. Wniosek należy wypełnić i jego skan przesłać e-mailem na adres: sekretariat@darzlubie.eu.

Otrzymacie Państwo potwierdzenie z sekretariatu szkoły.