Zastępstwa

Zastępstwa

Data: 21 czerwca 2022 roku /wtorek/

 

P.Pedagog i P.Psycholog są nieobecni do 24.06.22.

 

 

Nauczyciel nieobecny: p. Renata Rigga
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
4 2B religia Barbara Nowak-Rąpca

 

Nauczyciel nieobecny: p. Agnieszka Dorszyńska
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
2 7A biologia Emilia Prus
3 7B biologia Agnieszka Murawska
4 6 biologia Anna Schmidt

 

Nauczyciel nieobecny: p. Natalia Brezińska-Guth
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
1 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
2 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
3 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
4 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
5 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
6 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk(wrz)
7 0 Wych.przedszkolne Edyta Adamczyk

 

Nauczyciel nieobecny: p. Tamara Komowska-Bokota
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
2 4 Wych.fiz Beata Budzisz(wrz)
4 5 Wych.fiz Joanna Nierzwicka(wrz)
5 2B Wych.fiz Maciej Marzejon

 

Nauczyciel nieobecny: p. Agnieszka Kwidziń
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
5 świetlica Edyta Adamczyk(wrz)
6 świetlica Edyta Adamczyk(wrz)
7 świetlica Edyta Adamczyk(wrz)
8 świetlica Anna Tomaszewska(wrz)
9 świetlica Anna Tomaszewska(wrz)
10 świetlica Anna Tomaszewska(wrz)

 

Dyżury

 

p. Renata Rigga

parter bud. A

11.30-11.45

Joanna Nierzwicka

 

p. Agnieszka Kwidzińska

szatnia

14.25-14.35

Anna Tomaszewska

szatnia

15.20-15.30

Anna Tomaszewska

 

p. Agnieszka Dorszyńska

piętro bud. B

9.40-9.50

Anna Schmidt

 

piętro bud. B

10.35-10.45

Tamara Komowska-Bokota

 

 

 

Zastępstwa

Data: 22 czerwca 2022 roku /środa/

 

Zajęcia w dniu dzisiejszym w klasach 1-3, 4-8 kończą się po 4 godz.lek.(11:30).

Oddział przedszkolny „0” kończy zajęcia o godzinie 13:00.

Klasy 1-3 uczestniczą w zajęciach z wychowawcami.

Nauczyciel nieobecny: p. Agnieszka Kwidziń
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
5 świetlica Edyta Adamczyk
6 świetlica Beata Budzisz(wrz)
7 świetlica Beata Budzisz
8 świetlica Beata Budzisz
9 świetlica Beata Budzisz
10 świetlica Beata Budzisz

 

 

Z uwagi na wyjazd grupy mieszanej z klas 4-8 na wycieczkę, pozostałych uczniów łączymy w dwie grupy (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):

Klasy 4-6 Klasy7-8

 

Godzina lekcyjna nauczyciel Miejsce zajęć Godzina lekcyjna nauczyciel Miejsce zajęć
1 Honorata Jasicka Boisko szkolne 1 Edyta Adamczyk świetlica
2 Joanna Nierzwicka Boisko szkolne 2 Barbara Małachwiej świetlica
3 Joanna Nierzwicka świetlica 3 Anna Schmidt Boisko szkolne
4 Edyta Adamczyk świetlica 4 Lidia Galińska-Szafran Boisko szkolne

 

Na przerwach wymienione klasy przebywają na boisku lub na parterze budynku B pod opieką nauczyciela z którym będą mieli następną godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych.