Zastępstwa

Zastępstwa

Data: 20 wrzesień 2021 roku /poniedziałek/

 

Uczniowie kl.6 i 8 wyjeżdzają na zajęcia ekologiczne i żeglarskie o godz. 8:00 .Powrót ok.13:00, nie uczestniczą po powrocie w zajęciach dydaktycznych.

Proszę powiadomić rano uczniów, zapisanych na obiady z wymienionych wyżej klas ,aby odebrali ze stołówki suchy prowiant.

Nauczyciel nieobecny: p. Tamara Komowska-Bokota
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
4 2A Wych.fiz. Ewa Skwiercz
5 5 Wych.fiz. Barbara Nowak-Rąpca
6 4 technika Anna Ziętarska-Tomaszewska

 

Nauczyciel nieobecny: p. Maciej Marzejon
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
1 1B Wych.fiz. Beata Budzisz(wrz)
2 7B Wych.fiz. świetlica
3 7A Wych.fiz. Anna Ziętarska-Tomaszewska

 

Nauczyciel nieobecny: p. Agnieszka Murawska
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
1 4gr.1,2 j.angielski Tamara Brucka(wrz)
3 4gr.1,2 j.angielski Tamara Brucka(wrz)
4 3 j.angielski Iwona Lakowska
5 7Bgr.1,2 j.angielski/ informatyka Barbara Małachwiej(wrz)
6 1A j.angielski Anna Kotlicka

 

 

 

 

Nauczyciel nieobecny: p. Sławomir Stromski
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
1 7Agr.1,2 j.angielski Dawid Migacz(wrz)
2 7Agr.1,2 j.angielski Dawid Migacz(wrz)
5 7Bgr.1,2 j.angielski/ informatyka Barbara Małachwiej(wrz)

 

p.Tamara Komowska-Bokota

parter bud.A

10:35-10:45

Katarzyna Pszczółkowska

 

parter bud.B

12:30-12:45

Joanna Nierzwicka

 

parter bud.A

13:30-13:40

Anna Schmidt

 

p.Agnieszka Murawska

parter bud.A

11:30-11:45

Renata Rigga

 

p.Maciej Marzejon

piętro bud.A

8:45-8:55

Anna Ziętarska-Tomaszewska

 

parter bud.A

10:35-10:45

Kordian Artowski

 

szatnia

12:30-12:45

Ewa Skwiercz

 

 

Zastępstwa

Data: 21 wrzesień 2021 roku /wtorek/

 

Pani psycholog A.Winnicka jest nieobecna.

 

Nauczyciel nieobecny: p. Tamara Komowska-Bokota
Godz. lek. Klasa Przedmiot Zastępstwo
1 2A Wych.fiz. Edyta Adamczyk –świetlica(wrz)
2 4 Wych.fiz. Emilia Prus
5 2B Wych.fiz. Anna Kotlicka
6 8 Wych.fiz. Jacek Miłosz

 

DYŻURY

 

p.Tamara Komowska-Bokota

piętro bud.A

8:45-8:55

Kordian Artowski

parter bud.B

11:30-11:45

Katarzyna Pszczółkowska

p.Anna Winnicka

parter bud.A

7:45-8:00

Beata Budzisz

parter bud.A

10:35-10:45

Jacek Miłosz