Wymiana międzynarodowa

W efekcie nawiązania stosunków partnerskich między gminami Puck i Oldendorf – Niemcy w 2004r. zainicjowane zostały działania na rzecz wymiany młodzieży szkolnej. Skutkiem spotkań władz obu gmin i kierownictwa szkół gimnazjalnych, które rozpoczęły się w 2008r., doszło w 2009r. do pierwszej wymiany międzyszkolnej uczniów Zespołu Szkół w  Darzlubiu i Zespołu Szkół w Żelistrzewie z uczniami Zespołu Szkół w Oldendorf – Niemcy. Przyjęto zasadę, że wiosną uczniowie polscy goszczą swoich niemieckich kolegów w swoich domach w Polsce, a jesienią wyjeżdżają do Niemiec. Podczas wymiany przełamywane są bariery językowe i kulturowe, młodzież pogłębia swoje zainteresowania i znajomości.

Wymiana Polsko-Niemiecka odbywa się przy finansowym wsparciu PNWM

 

wym

wym2

wym3

wym4