Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  (projekt)

 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września 2019r. 

 

2.  Zebranie z rodzicami  17 września 2019r. 
3.  Dzień Edukacji Narodowej – Święto Szkoły 

Ślubowanie pierwszoklasistów 

Uroczystość szkolna 

14 października 2019r. 
4.  Święto Wszystkich Świętych 

 

1 listopada 2019r. 
5  Zebranie z rodzicami  5 listopada 2019 r. 

 g. 17:00 – 19:00 

6  Święto Niepodległości  11 listopada 2019r. 
7  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

12-13 listopada 2019r. 
8.  Próbny egzamin ósmoklasistów  20-22 listopada 2019r. 

 

9. 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy  15 grudnia 2019 
10.  Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych 

 

do 20 grudnia 2019r. 
11.  Zimowa przerwa świąteczna 

 

23-31 grudnia 2019r. 
12.  Ferie zimowe 

 

13-26 stycznia 2020r. 
13.  Zebranie z rodzicami 

 

28 stycznia 2020r. g. 17:00-19:00 
14.  Zakończenie pierwszego półrocza 

 

31 stycznia 2020r. 
15.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

12-13 marca 2020r. 
16.  Zebranie z rodzicami 

 

17 marca 2020r. g. 17:00-19:00 
17.  Przerwa wiosenna 

 

9 – 14 kwietnia 2020r. 
18.  Egzamin ósmoklasisty 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

21-23 kwietnia 2020r. 
19.  Święto Pracy  1 maja 2019r. 
20.  Dzien odpracowany 15 grudnia 2019r.  4 maja 2019r. 
21.  Zebranie z rodzicami 

 

25 maja 2020r. Godz. 17:00-19:00 
22.  Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych 

 

do 26 maja 2020r. 
23.  Święto Bożego Ciała  11 czerwca 2020r. 
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

12 czerwca 2020r. 
24.  Zakończenie roku szkolnego 

 

26 czerwca 2020r.