Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022r.

 

2. Zebranie z rodzicami 13 września 2022r.

 

3. Święto Szkoły – 15 rocznica nadania szkole imienia 12 października 2022r.
4. Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2022r.
5. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

31 października 2022r.
6. Święto Wszystkich Świętych

 

1 listopada 2022r.
7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

10 listopada 2022r.
8. Święto Niepodległości – uroczysty marsz niepodległości 11 listopada 2022r.
9. Próbny egzamin ósmoklasistów z Nową Erą listopad 2022r.

 

10. Jarmark Bożonarodzeniowy 4 grudnia 2022r.

 

11. Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2022r.
12. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023r.

 

13. Ferie zimowe 16-28 stycznia 2023r.
14. Zebranie z rodzicami

 

31 stycznia 2023r. g. 17:00
15. Zakończenie pierwszego półrocza

 

31 stycznia 2023r.
16. Przerwa wiosenna

 

6-11 kwietnia 2023r..
17. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2 maja 2023r.
18. Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2023r.

 

19. Zebranie z rodzicami

 

22 maja 2023r. Godz. 17:00
20. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych

 

do 23 maja 2023r.
21. Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

23-25 maja 2023r.
22. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

26 maja 2023r.
23. Święto Bożego Ciała 8 czerwca 2023r.
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

9 czerwca 2023r.
25. Zakończenie roku szkolnego

 

23 czerwca 2023r.