Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021r.

 

2. Zebranie z rodzicami 7 września 2021r.

 

3. Dzień Edukacji Narodowej – Święto Szkoły

Uroczystość szkolna

 

14 października 2021r.
4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

22 października 2021r.
5. Święto Wszystkich Świętych

 

1 listopada 2021r.
6. Święto Niepodległości 11 listopada 2021r.
7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

12 listopada 2021r.
8. Konsultacje dla. rodziców 16 listopada 2021 r.

g. 17:00 – 19:00

9. Próbny egzamin ósmoklasistów z Nową Erą 16-18 listopada 2021r.

 

10. Jarmark Bożonarodzeniowy 4 grudnia 2021r.

 

12. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych

 

do 22 grudnia 2021r.
13. Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2021r.
14. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022r.

 

15, Zebranie z rodzicami

 

25 stycznia 2022r. g. 17:00-19:00
16, Zakończenie pierwszego półrocza

 

31 stycznia 2022r.
17, Ferie zimowe

 

14-27 lutego 2022r.
18. Konsultacja dla rodziców

 

22 marca 2022r. g. 17:00-19:00
19. Przerwa wiosenna

 

14-19 kwietnia 2022r..
20. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2 maja 2022r.
21. Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2022r.

 

22. Zebranie z rodzicami

 

23 maja 2022r. Godz. 17:00-19:00
23. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych

 

do 23 maja 2022r.
24. Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

24-26 maja 2022r.
25. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

27 maja 2022r.
26. Święto Bożego Ciała 16 czerwca 2022r.
27. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

17 czerwca 2022r.
28. Zakończenie roku szkolnego

 

24 czerwca 2022r.