Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018r. 

 

2.  Zebranie z rodzicami  13 września 2018r. 

 

3.  Dzień Edukacji Narodowej – Święto Szkoły 

Ślubowanie pierwszoklasistów 

Uroczystość szkolna 

 

12 października 2018r. 
4.  Święto Wszystkich Świętych 

 

1 listopada 2018r. 
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

2 listopada 2018r. 
5.  Próbny egzamin ósmoklasistów  21-23 listopada 2018r. 

 

6.  Zebranie z rodzicami  22 listopada 2018 r. 

g. 17:00 

7  Próbny egzamin gimnazjalny  28 listopada -30 listopada 2018r. 
8. 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy  9 grudnia 2018 
9.  Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych 

 

do 21 grudnia 2018r. 
10.  Zimowa przerwa świąteczna 

 

24-31 grudnia 2018r. 
11.  Zebranie z rodzicami 

 

24 stycznia 2019r. g. 17:00 
12.  Zakończenie pierwszego półrocza 

 

31 stycznia 2019r. 
13.   Ferie zimowe 

 

11-24 lutego 2019r. 
14.  Zebranie z rodzicami 

 

21 marca 2019r. g. 17:00 
15.  Egzamin gimnazjalny 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas gimnazjum 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

10-12 kwietnia 2019r. 

 

16.  Egzamin ósmoklasisty 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

15-17 kwietnia 2019r. 
17.  Przerwa wiosenna 

 

18-23 kwietnia 2019r. 
18.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

29-30 kwietnia 2019r. 
19.  Święto Pracy  1 maja 2019r. 
20.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów 

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

2 maja 2019r. 
21.  Święto Konstytucji 3-go Maja  3 maja 2019r. 
22.  Zebranie z rodzicami 

 

20 maja 2019r. Godz. 17:00 
23.  Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych 

 

do 20 maja 2019r. 
24.  Święto Bożego Ciała  20 czerwca 2019r. 
25.  Zakończenie roku szkolnego 

 

21 czerwca 2019r.