Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020r.

 

2. Zebranie z rodzicami 3 września 2020r.

 

3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

9 października 2020r.
4. Dzień Edukacji Narodowej – Święto Szkoły

Uroczystość szkolna

 

14 października 2020r.
5. Święto Wszystkich Świętych

 

1 listopada 2020r.
6 Konsultacje dla. rodziców 3 listopada 2020 r.

g. 17:00 – 19:00

7. Święto Niepodległości 11 listopada 2020r.
8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

12-13 listopada 2020r.
9. Jarmark Bożonarodzeniowy 6 grudnia 2020r.

 

10. Próbny egzamin ósmoklasistów 9-11 grudnia 2020r.

 

11. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych

 

do 22 grudnia 2020r.
12. Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2020r.
13. Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021r.

 

14. Zebranie z rodzicami

 

27 stycznia 2021r. g. 17:00-19:00
15. Zakończenie pierwszego półrocza

 

31 stycznia 2022r.
17. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

8 marca 2021r.
18. Konsultacja dla rodziców

 

23 marca 2021r. g. 17:00-19:00
19. Przerwa wiosenna

 

1-6 kwietnia 2021r..
20. Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2021r.

 

21. Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

25-27 maja 2021r.
22. Zebranie z rodzicami

 

25 maja 2021r. Godz. 17:00-19:00
23. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych

 

do 25 maja 2021r.
24. Święto Bożego Ciała 3 czerwca 2021r.
25. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

4 czerwca 2021r.
26. Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2021r.