Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r.

 

2. Zebranie z rodzicami 14 września 2023r.

 

3. Święto Szkoły 12 października 2023r.
4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

13 października 2023r.
5. Święto Wszystkich Świętych

 

1 listopada 2023r.
6. Szkolne obchody Dnia Niepodległości 10 listopada 2023r.
7. Próbny egzamin ósmoklasistów z Nową Erą Listopad/grudzień 2023r.

 

8. Jarmark Bożonarodzeniowy 10 grudnia 2023r.

 

9. Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2023r.
10. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2024r.

 

11. Zebranie z rodzicami

 

23 stycznia 2024r. g. 17:00
12. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024r.
13. Zakończenie pierwszego półrocza

 

31 stycznia 2024r.
14. Przerwa wiosenna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r..
15. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

29-30 kwietnia

oraz 2 maja 2024r.

16. Święto Konstytucji 3 maja 3 maja 2024r.

 

17. Zebranie z rodzicami

 

21 maja 2024r. Godz. 17:00
18. Powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach rocznych i końcowych

 

do 21 maja 2024r.
19. Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

14-16 maja 2024r.
20. Święto Bożego Ciała 30 maja 2024r.
21. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

31 maja 2024r.
22. Zakończenie roku szkolnego

 

21 czerwca 2024r.