Świetlica szkolna

Świetlica szkolna Szkoły w Darzlubiu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 16:45.

Uczniowie szkoły podstawowej są przyjmowani do świetlicy na podstawie zgłoszeń rodziców po złożeniu Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy szkolnej zostały dopasowane do potrzeb uczniów.

Kierownik świetlicy Barbara Małachwiej