Uczę się bezpieczeństwa

W ramach projektu ,,Uczę się bezpieczeństwa” policjanci z Komendy Powiatowej w Pucku już trzeci raz spotkali się z pierwszoklasistami. Tym razem tematem spotkania był obszar ,,Bezpieczny w domu”. Uczniowie poznali zasady, jakich należy przestrzegać pozostając samemu w domu.

Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty – informacja dla uczniów i rodziców.

Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty     -informacja dla uczniów i rodziców.   1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie Czytaj więcej