Projekt Bohateron

10.11.2021 r. uczniowie klasy 1a aktywnie przystąpili do realizacji projektu Bohateron. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od organizatorów akcji. Z zapałem przystąpiliśmy do pracy. Wykonane prace zostały wyeksponowane w klasowej galerii. Uczniowie poznali krótkie życiorysy Czytaj więcej