Logopeda

GABINET LOGOPEDYCZNY s. 4, I PIĘTRO

Mowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Sprawne posługiwanie się językiem jest jednym z warunków twórczego i aktywnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym.
Mowa jest czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno w centralnym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego; narządów mowy, a także narządu słuchu. Wszelkie zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą być przyczyną poważnych następstw w rozwoju mowy i w skutecznym porozumiewaniu się z otoczeniem.

Dlatego też opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę czytania i pisania. Dlatego należy starać się, by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte, najlepiej zanim dziecko pójdzie do szkoły.

W naszej szkole opieką logopedyczną objęte są dzieci z klas I-III (w miarę wolnych miejsc) oraz oddziału przedszkolnego. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, u których występują trudności w komunikowaniu się z otoczeniem spowodowane zaburzeniami artykulacji, niepłynnością mówienia, opóźnieniem rozwoju mowy.

Terapia nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem, z rodzicami dziecka.