Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN

 • Stołówka to nasza część wspólna, w której zachowujemy bezpieczną odległość pomiędzy sobą.
 • Wchodzisz na stołówkę szkolną w wyznaczonej dla Ciebie godzinie zgodnie z harmonogramem.
 • Na stołówce przebywają tylko osoby spożywające obiad oraz dyżurujący.
 • Wchodząc do stołówki, w pierwszej kolejności umyj lub zdezynfekuj ręce.
 • Zajmij miejsce przy wyznaczonym dla Twojej klasy stole (stoliki podpisane) i cierpliwie poczekaj 
 • Posiłek zostanie Ci podany bezpośrednio do stolika przez osobę dyżurującą.
 • Jeżeli potrzebujesz dokładki podnieś rękę. Osoba dyżurująca zauważy to i poprosi o nią w Twoim imieniu.
 • Po skończeniu posiłku odnieś swoje naczynia do okienka pamiętając o zachowaniu dystansu.
 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach 11:30 – 11:45; 12:30 – 12:45.
 3. Nie wchodzimy do stołówki szkolnej z plecakami itp.
 4. Uczniowie oraz pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 6. Z posiłków mogą korzystać tylko osoby, które opłaciły posiłek.
 7. Podczas jedzenia obowiązuje cisza.
 8. W przypadku planowanej nieobecności należy ten fakt zgłosić dzień wcześniej Pani Intendent.
 9. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 10. O ład i porządek na stołówce szkolnej odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają.
 11. Twoja kultura osobista w czasie spożywania posiłków na stołówce szkolnej podlega ocenie z zachowania.