Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

 
Nazwisko i imię Specjalizacja e-mail
Stromski Sławomir Dyrektor, informatyka s.stromski@darzlubie.eu
Dulik Hanna Wicedyrektor / chemia, biologia h.dulik@darzlubie.eu
Małachwiej Barbara Kierownik świetlicy / plastyka, zajęcia artystyczne b.malachwiej@darzlubie.eu
Adamczyk Edyta  Nauczyciel świetlicy a.adamczyk@darzlubie.eu
Artowski Kordian Pedagog k.artowski@darzlubie.eu
Lidia Galińska – Szafran Język polski l.galinska-szafran@darzlubie.eu
Brezińska – Guth Natalia Wychowanie przedszkolne n.brezinska-guth@darzlubie.eu
Brucka Tamara Język angielski t.brucka@darzlubie.eu
Budzisz Beata Bibliotekarz b.budzisz@darzlubie.eu
Czaja Sergiusz Socjoterapia s.czaja@darzlubie.eu
Czarnecka, Agnieszka Psycholog a.czarnecka@darzlubie.eu
Grafik Piotr Technika, matematyka, fizyka p.grafik@darzlubie.eu
Jasicka Honorata Język polski, logopeda h.jasicka@darzlubie.eu
Prus Emilia Język niemiecki e.prus@darzlubie.eu
Karwasz Paulina Nauczyciel wspomagający p.karwasz@darzlubie.eu
Kleisa Maciej Muzyka a.schmidt@darzlubie.eu
Komowska – Bokota Tamara Wychowanie fizyczne t.komowska-bokota@darzlubie.eu
Kotlicka Anna Edukacja wczesnoszkolna a.kotlicka@darzlubie.eu
Kwidzińska Agnieszka Język kaszubski, nauczyciel świetlicy a.kwidzinska@darzlubie.eu
Lakowska, Iwona Edukacja wczesnoszkolna i.lakowska@darzlubie.eu
Marzejon Maciej Wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie m.marzejon@darzlubie.eu
Mielewczyk Andrzej Historia a.mielewczyk@darzlubie.eu
Miłosz Jacek Edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka j.milosz@darzlubie.eu
Murawska Agnieszka Język angielski a.murawska@darzlubie.eu
Nierzwicka – Rosienke Joanna Logopeda j.nierzwicka-rosienke@darzlubie.eu
Nowak Rąpca Barbara Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja b.nowak-rapca@darzlubie.eu
Pieper Joanna Język polski j.pieper@darzlubie.eu
Rigga Renata Religia r.rigga@darzlubie.eu
Siluta Andrzej Rewalidacja a.siluta@darzlubie.eu
Skwiercz Ewa Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne e.skwiercz@darzlubie.eu
Monika Wencka Nauczyciel świetlicy m.wencka@darzlubie.eu
Ziętarska- Tomaszewska  Anna Geografia, przyroda a.zietarska-tomaszewska@darzlubie.eu