Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

e-mail

Sławomir Stromski

Dyrektor

Religia, informatyka
s.stromski@darzlubie.eu
Hanna Dulik

Wicedyrektor

Chemia, fizyka
h.dulik@darzlubie.eu
Barbara Małachwiej

Kierownik świetlicy

Plastyka, zajęcia artystyczne b.malachwiej@darzlubie.eu
Artowski Kordian Pedagog
k.artowski@darzlubie.eu

 

Adamczyk Edyta Wychowanie fizyczne
e.adamczyk@darzlubie.eu

 

Galińska-Szafran Lidia Język polski
l.galinska-szafran@darzlubie.eu

 

Gałkiewicz Czesława biblioteka
cz.galkiewicz@darzlubie.eu

 

Karczyńska Beata Chemia
b.karczynska@darzlubie.eu

 

Grafik Piotr Matematyka, zajęcia techniczne, technika, informatyka
p.grafik@darzlubie.eu

 

Jasicka Honorata Język polski, logopeda
h.jasicka@darzlubie.eu

 

Kicińska Monika Świetlica
m.kicinska@darzlubie.eu

 

Komowska-Bokota Tamara Wychowanie fizyczne
t.komowska-bokota@darzlubie.eu

 

Kotlicka Anna Edukacja wczesnoszkolna
a.kotlicka@darzlubie.eu

 

Kwidzińska Agnieszka Wychowanie fizyczne, świetlica
a.kwidzinska@darzlubie.eu

 

Marzejon Maciej Wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
m.marzejon@darzlubie.eu

 

Mielewczyk Andrzej Historia
a.mielewczyk@darzlubie.eu

 

Miłosz Jacek Matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
j.milosz@darzlubie.eu

 

Czaja Sergiusz Socjoterapia, historia
s.czaja@darzlubie.eu

 

Murawska Agnieszka Język angielski
a.murawska@darzlubie.eu

 

Stromska Natalia Języka niemiecki
n.stromska@darzlubie.eu

 

Nierzwicka Joanna Logopeda
j.nierzwicka@darzlubie.eu

 

Lakowska Iwona Edukacja wczesnoszkolna
i.lakowska@darzlubie.eu

 

Rigga Renata Religia
r.rigga@darzlubie.eu

 

Schmidt Anna Muzyka, świetlica, Język kaszubski
a.schmidt@darzlubie.eu

 

Siluta Andrzej Nauczanie indywidualne
a.siluta@darzlubie.eu

 

Sitkiewicz Ewa Informatyka
e.sitkiewicz@darzlubie.eu

 

Stempa Krystyna Język niemiecki
k.stempa@darzlubie.eu

 

Szamocka Dorota Język angielski
d.szamocka@darzlubie.eu

 

Ustarbowska Jadwiga Matematyka
j.ustarbowska@darzlubie.eu

 

Rohda Justyna Biologia, przyroda
j.rohda@darzlubie.eu

 

Nowak-Rąpca Barbara Edukacja wczesnoszkolna
b.nowak-rapca@darzlubie.eu

 

Kopiniak Klaudyna Psycholog
k.kopiniak@darzlubie.eu

 

Wencka Monika edukacja wczesnoszkolna
m.wencka@darzlubie.eu

 

Pieper Joanna język polski j.pieper@darzlubie.eu
Ziętarska-Tomaszewska Anna Geografia, informatyka
a.zietarska-tomaszewska@darzlubie.eu