Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Nazwisko i imię Specjalizacja e-mail
Stromski Sławomir Dyrektor / informatyka s.stromski@darzlubie.eu
Dulik Hanna Wicedyrektor / chemia, fizyka h.dulik@darzlubie.eu
Małachwiej Barbara Kierownik świetlicy / plastyka, zajęcia artystyczne b.malachwiej@darzlubie.eu
Adamska Agnieszka Nauczyciel współorganizujący kształcenie a.adamska@darzlubie.eu
Artowski Kordian Pedagog k.artowski@darzlubie.eu
Renata Rigga Religia r.rigga@darzlubie.eu
Budzisz Agnieszka Język angielski, nauczyciel świetlicy a.budzisz@darzlubie.eu
Budzisz Beata Język polski, edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia b.budzisz@darzlubie.eu
Ferra Katarzyna Biologia k.ferra@darzlubie.eu
Grześkowiak Alicja Edukacja wczesnoszkolna a.grzeskowiak@darzlubie.eu
Jasicka Honorata Język polski h.jasicka@darzlubie.eu
Karsznia Klaudia Wychowanie przedszkolne k.karsznia@darzlubie.eu
Komowska-Bokota Tamara Wychowanie fizyczne t.komowska-bokota@darzlubie.eu
Kotlicka Anna Edukacja wczesnoszkolna a.kotlicka@darzlubie.eu
Kwidzińska Agnieszka Język kaszubski, wychowanie fizyczne a.kwidzinska@darzlubie.eu
Lakowska Iwona Edukacja wczesnoszkolna i.lakowska@darzlubie.eu
Marzejon Maciej Wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie m.marzejon@darzlubie.eu
Mielewczyk Andrzej Historia a.mielewczyk@darzlubie.eu
Miłosz Jacek Edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka j.milosz@darzlubie.eu
Murawska Agnieszka Język angielski a.murawska@darzlubie.eu
Nierzwicka-Rosienke Joanna Logopeda j.nierzwicka-rosienke@darzlubie.eu
Nowak-Rąpca Barbara Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, pedagog specjalny b.nowak-rapca@darzlubie.eu
Okroj-Stankiewicz Andżelika Matematyka a.okroj-stankiewicz@darzlubie.eu
Flemming Emilia Język niemiecki e.flemming@darzlubie.eu
Radaszewska Katarzyna Bibliotekarz k.radaszewska@darzlubie.eu
Schmidt Anna Muzyka, język kaszubski a.schmidt@darzlubie.eu
Siluta Andrzej Rewalidacja a.siluta@darzlubie.eu
Skwiercz Ewa Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne e.skwiercz@darzlubie.eu
Tonińska Joanna Język polski j.toninska@darzlubie.eu
Waligóra-Orwat Anna Nauczyciel współorganizujący kształcenie a.waligora-orwat@darzlubie.eu
Wencka Monika Nauczyciel świetlicy m.wencka@darzlubie.eu
Ziętarska- Tomaszewska  Anna Geografia, przyroda, informatyka a.zietarska-tomaszewska@darzlubie.eu