Patron szkoły

patron

Maksymilian Wilandt

1902-1983

 

Maksymilian Wilandt urodził się 12 października 1902 roku w Tucholi. Tam również ukończył w 1923 roku pięcioletnie seminarium nauczycielskie. W tym samym roku otrzymał nominacje na nauczyciela w szkole powszechnej w Domatowie, w której przepracował trzy lata. Poza edukacją dzieci zajął się także koedukacją dorosłych, prowadząc kursy dokształcające i organizując wycieczki krajoznawcze. Założył także teatr amatorski oraz chór po nazwą ,,Lutnia”. W 1926 roku został powołany na stanowisko kierownika szkoły powszechnej w Leśniewie, a w 1933 roku wygrał konkurs na kierownika szkoły powszechnej w Darżlubiu, szkoła ta wówczas słynęła jako dobrze zorganizowana z ponad stuletnią tradycją. Jako kierownik obu placówek oświatowych nie rozstawał się ze swoją pracą społeczną. Został wybrany na członka Rady Gminy Puck – Wieś. Jako radny pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty. Przyczynił się wtedy do wybudowania nowej szkoły siedmioklasowej w Starzynie. W 1934 roku zainicjował założenie pierwszego oddziału ZNP na Ziemi Puckiej.

W 1939 roku wraz z wybuchem II wojny światowej dostał się do niewoli hitlerowskiej, trafił do obozu zagłady w Grossborn pod Berlinem. Ze względu na stan zdrowia przy pomocy polskiego lekarza dostał amnestię. Po powrocie z obozu pracował jako robotnik rolny w Darżlubiu, a po kilku miesiącach zgłosił się na konduktora miejskich autobusów w Gdyni. Jednak za sabotaż został zaocznie skazany na pół roku obozu karnego. Po odbyciu kary pracował w Gdyni jako kierowca autobusu. Mieszkał w Chyloni. Zorganizował tam tajne nauczanie, które prowadził przez dwa lata. Uczył czternaście osób. Otrzymał za to uznanie Inspektoratu Szkolnego w Wejherowie po przeprowadzeniu weryfikacji. Podczas okupacji wielokrotnie wzywany był do wpisania się na ,,Volkslistę”. Za każdym razem stanowczo odmawiał.

Zaraz po wojnie wrócił do Darżlubia. Z dniem 1 kwietnia 1945 roku powtórnie objął stanowisko kierownika szkoły. Zainicjował główny remont i rozbudowę placówki.

W 1947 roku z inicjatywy Wilandta zabłysło pierwsze światło elektryczne w Darżlubiu. W 1953 roku na własny koszt sprowadził do Darżlubia inżynierów, którzy sporządzili projekt budowy wodociągów. Powstał wtedy założony przez Maksymiliana Wilandta Komitet Budowy Wodociągów składający się z 84 członków, którego założyciel – inicjator objął funkcję przewodniczącego. Był to pierwszy w gminie wodociąg. Założył w Darżlubiu również remizę strażacką z dużym zapleczem i świetlicą. Powołał także pierwszy w powiecie Klub Rolnika. Przez długi czas po wojnie był członkiem rady powiatu. Pełnił wtedy funkcje przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, członka Komisji Ziemskiej, członka rady nadzorczej R.Z.G.S. w Wejherowie i GS w Pucku, przewodniczącego Rady nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pucku. Był także członkiem Rady Nadzorczej SOP w Gdańsku. Tam również zasiadał w różnych komisjach. W 1965 roku po przeszło czterdziestoletniej ciągłej pracy przeszedł na emeryturę. Zmarł 11 kwietnia 1983 roku w Pucku. Spoczywa na cmentarzu w Pucku przy ulicy Lipowej.

 

Prezentacja uczniów Zuzanny Markut i Maksymiliana Kuźniara na temat patrona naszej szkoły: