Lekcja otwarta 

Dnia 22 stycznia w kl 4a na j.polskim odbyła się lekcja otwarta: Od powieści do dramatu – podsumowanie projektu teatralnego.
Celem lekcji było podsumowanie wiedzy o poznanych rodzajach literackich. Uczniowie opowiadali o różnicach gatunkowych na przykładzie powieści „Lew czarownica i stara szafa” oraz przygotowanych przez siebie scenariuszy teatralnych na motywach tej lektury.
Następnie przedstawili etapy pracy nad projektem poprzez wykonanie kukiełek i pacynek, napisanie scenariusza wybranego fragmentu powieści oraz przedstawienie teatru lalkowego. Na koniec dzieci przedstawiły inscenizacje wg własnych aranżacji przed szeroką publicznością rówieśników oraz rodzicami i rodzeństwem. Spektakle zostały nagrodzone gromkimi brawami.