Spotkanie z rodzicami za nami…

Rola rodzica w budowaniu relacji z dzieckiem oraz we współpracy z nauczycielami. Takim tematem rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Obecny był również Pan Leszek Dowgiałło, profilaktyk i pedagog. W ramach działań 3xD Dostrzeż…Dociekaj…Działaj! uwrażliwiono rodziców na zagrożenia, które mogą spotkać dzieci w cyberprzestrzeni.