Świetlicowe walentynki

Tradycją w naszej świetlicy stało się obchodzenie Dnia Zakochanych. To miły dzień dla każdego. Pełen uśmiechów, ciepłych słów i gestów.

Już od poniedziałku 8 lutego zainteresowane dzieci mogły przygotować swoje walentynki, a w świetlicy stanęła skrzynka walentynkowa. Uczniowie przygotowywali dekoracje, które ozdobiły naszą świetlicę. W piątkowy dzień uczniowie mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, pokolorować piękne walentynkowe obrazki oraz wziąć udział w konkursie na temat wiedzy o tym przyjemnym święcie. Największym powodzeniem cieszyła się zabawa w Amora. Uczniowie mogli skorzystać z walentynkowej ramki i wykonać zdjęcie. Przez cały dzień wykonywaliśmy prace plastyczne, które związane były z walentynkami.

Dzieci z całej szkoły z twórczym zapałem szykowały kartki, aby wyrazić swoją sympatię dzięki poczcie walentynkowej. Magii tej zabawy dali się ponieść uczniowie nie uczęszczający na świetlicę szkolną. Skrzynka wypełniła się w mig. Ze względu na to, że święto w tym roku przypadało w niedzielę, inauguracja walentynek odbyła się już w piątek 12 lutego. Walentynki to święto chętnie celebrowane przez uczniów, jednak nie każdy zna jego historię i patrona. Podczas zajęć świetlicowych dzieci obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały się, że początków Dnia Zakochanych należy szukać w Europie (w Rzymie) oraz, że św. Walenty to rzymski biskup, który jako pierwszy pobłogosławił związek międzywyznaniowy. Dla dzieci, które korzystają ze świetlicy szkolnej Panie przygotowały słodką walentynkową niespodziankę.

Od wczesnego rana segregowano kartki, a następnie zostały one dostarczone adresatom. Radości było co nie miara.