Kreatywnie o lekturze

Oto kolejne przykłady kreatywności uczniów klasy 6b, którzy elementy świata przedstawionego w utworze literackim zaprezentowali za pomocą narzędzi TIK.

 

Podczas zajęć dodatkowych z języka polskiego uczniowie zbudowali oś czasu, na której przedstawili przebieg akcji powieści Rafała Kosika.