E-nauczanie

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Na szkolnej stronie powstała zakładka E-NAUCZANIE. Znajdziecie tam dla poszczególnych klas i przedmiotów niezbędne informacje dotyczące tematów lekcji, zadań, ćwiczeń, pomocy dydaktycznych z który należy korzystać przez okres zawieszonych zajęć. Proszę śledzić na bieżąco informacje dotyczące swojej klasy.

Dodatkowo nauczyciele będą korzystali z wcześniej wymienionych platform edukacyjnych oraz e-maili (Office 365) w celu monitorowania postępów w nauce.

Drodzy Rodzice – proszę, aby Wasze dzieci systematycznie realizowały wskazane zadania. Każdego dnia – najlepiej według planu lekcji. Niech ten czas będzie pewnego rodzaju formą domowego nauczania.

Kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez e-maile lub inną formę wskazaną przez nauczyciela.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor