Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie.

W okresie zawieszonych zajęć wprowadzamy zdalne nauczanie.

W poniedziałek na szkolnej stronie internetowej zostaną zamieszczone szczegółowe informacje nt. tematyki zajęć, zadań, ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów.

Do pracy zdalnej z uczniami zostanę wykorzystane następujące platformy internetowe:

Oddziały przedszkolne – platforma class dojo

Klasy 1-4 – dziennik elektroniczny

Klasy 5-8 – platforma Office 365 (uczniowie korzystają ze swoich szkolnych e-maili).

oraz grupy FB (o ile takie zostały założone przez nauczycieli).

Nauczyciele będą na bieżąco monitorować realizację tematów i innych czynności dydaktycznych.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor