KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA COVID-19 W POLSCE

Szanowni Państwo,

w ostatnich kilku tygodniach w Chinach, Korei Południowej, Włoszech oraz innych krajach wystąpiły wypadki zachorowania na COVID-19 spowodowane zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Aktualna lista krajów, w których wystąpiły zachorowania dostępna jest na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wskazał, że na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań związanych z kwarantanną osób powracających z krajów, w których wystąpiły zachorowania, odmawiania udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykania szkół.

GIS informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech (lub w innych krajach gdzie wystąpiły zachorowania na COVID-19) w ciągu ostatnich 14 dni i jednocześnie zaobserwowali u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinni niezwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Śledzimy na bieżąco informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia.

Drodzy Rodzice, jednocześnie zwracam się z prośbą o nieposyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci. Natomiast  jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

 

/-/ Sławomir Stromski, dyrektor