Konkurs Zuch

25 lutego 2020 r. w ramach wspierania uzdolnień uczniów w naszej szkole odbył się Konkurs Zuch, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Wzięli w nim udział drugoklasiści oraz trzecioklasiści. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów testów z j. polskiego i matematyki, zróżnicowanych pod względem trudności w zależności od klasy. Konkurs rozwija wyobraźnię i myślenie twórcze, ale także sprawdza poziom wiedzy i umiejętności uczniów.