Co dzieje się z wodą? Uczniowie klasy drugiej poznali stany skupienia wody.

Poprzez zabawę i doświadczenia dzieci przekonały się, że istnieją trzy stany skupienia: ciekły, gazowy i stały. Dowiedziały się również, że woda nieustannie krąży w przyrodzie i może z jednego stanu skupienia przechodzić w inny.

Iwona Lakowska