Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w piątek 8 lipca 2022r. w godzinach: 08:00-14:30 w sekretariacie szkoły.