Koniec roku w świetlicy

Na zakończenie roku szkolnego w świetlicy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień. W radosnej i wakacyjnej atmosferze w naszej sali licznie zgromadzili się uczniowie. Nadszedł czas podsumowania wszystkich działań. Dzieci przebywające w świetlicy przez cały rok szkolny nie tylko oddawały się zabawie, ale brały także udział w różnych formach zajęć edukacyjnych, uczyły się odpowiedzialności, rozwijały swoje zainteresowania, kształtowały charakter. Na zakończenie pani kierownik świetlicy Barbara Małachwiej i wychowawcy życzyli dzieciom bezpiecznego i udanego wypoczynku, aby po wakacjach przywitać szkołę z nowym zapasem energii.