Dowozy w dniach: 25-27 maja 2021 roku

W dniach egzaminu klasy ósmej tj.25-27 maja 2021 r. dowozy uczniów odbywać się będą wg. planu:

Zbiórka na przystankach uczniów 8 klasy.

Mechowo – 8:20

Brudzewo – 8:10

Celbowo – 8:15

Połczyno – 8:20

Powrót do domu po egzaminie ok. godziny :

Wtorek – 12:00

Środa – 11:30

Czwartek – 11:15

Zajęcia w oddziale przedszkolnym  odbywają się bez zmian.

Klasy I-VII nie mają zajęć.