Mali ekolodzy z klasy drugiej

Uczniowie klasy drugiej w ramach projektu przyrodniczego poznają ekologiczne aspekty najbliższego otoczenia, domu, szkoły, uczą się rozwiązywać problemy oraz jak dbać o naszą planetę. Drugoklasiści poznają zasady segregowania odpadów i recyklingu. Wykonali plakaty pokazujące m.in. co mali ludzie mogą dla zrobić dla Ziemi, żeby wszystkim żyło się lepiej. Zrobili również ekologiczne instrumenty z surowców wtórnych, które znalazły zastosowanie na lekcjach muzyki.