Organizacja nauki od 26 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku 26 kwietnia 2021r. zostaje wprowadzone hybrydowe nauczanie w klasach 1-3.

W związku z powyższym od 26 do 30 kwietnia 2021r. uczniowie klas: 1b oraz 3 będą realizowali zajęcia na terenie szkoły, a uczniowie klas 1a oraz 2 nadal zdalnie.
Dzieci z oddziału przedszkolny realizują zajęcia na terenie szkoły, a uczniowie klas 4-8 zdalnie.
Świetlica szkolna będzie dostępna wyłącznie dla dzieci/uczniów którzy realizują naukę na terenie szkoły.