Jastrë na Kaszëbach

Pomimo tego, że jest nauczanie zdalne, uczniowie uczęszczający na język kaszubski zrobili piękne koszyczki, zajączki, jajeczka i palmy wielkanocne.
Wszëtczégò  bëlnęgò na Jastrë.