Uczniowie I B segregują śmieci

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek, korzystając z naturalnych bogactw ziemi, poczynił szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej do życia. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Edukacja ekologiczna w szkole to stwarzanie uczniom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć.