WAŻNE! Zmiany w organizacji pracy od 15 marca 2021 roku

O godz. 10:50 wpłynęła informacja do szkół od Pomorskiego Kuratora Oświaty, że mamy obowiązek podziału uczniów realizujących zajęcia w myśl zasady: 50% stacjonarnie i 50% zdalnie.

W związku z powyższym ustalam harmonogram zajęć:

Od 15 do 19 marca 2021r.:

Klasy 1a oraz 2 – stacjonarnie

Klasy 1b oraz 3 – zdalnie

 

Od 22 do 26 marca 2021r.:

Klasy 1b oraz 3 – stacjonarnie

Klasy 1a oraz 2 – zdalnie.

 

Dodatkowo:

– zajęcia specjalistyczne z psychologiem będą realizowane zdalnie

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne będą realizowane hybrydowo

–  zajęcia logopedyczne realizowane będą hybrydowo

– zajęcia świetlicowe będą realizowane zgodnie z planem jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców o korzystanie z tej formy opieki tylko w sytuacjach koniecznych

– język kaszubski będzie realizowany hybrydowo

 

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian. Klasy 4-8 nadal realizują naukę zdalne.

Informacja podana o godz. 9:00 przestaje być aktualna

 

/-/ Sławomir Stromski, dyrektor