Projekty uczniów klasy drugiej na temat Antarktydy

Uczniowie klasy drugiej w ramach realizacji projektu przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” rozbudzają zainteresowania światem przyrodniczym i poszerzają swoje wiadomości. Wykonali w grupach prace na temat najzimniejszego kontynentu Antarktydy. Kształtując umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji poznają klimat, ciekawostki z życia ptaków i zwierząt w lodowej krainie. Uczą się również współpracy w grupie i odpowiedzialności za rezultat działań zespołu.