Przerwa świąteczna oraz ferie zimowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 23 grudnia rozpoczynamy przerwę świąteczną, która potrwa do 1 stycznia 2021r. Natomiast 4 stycznia 2021r. rozpoczną się dwutygodniowe ferie zimowe. Zmiana terminu ferii nie wpływa na śródroczną klasyfikację. Do 22 grudnia nauczyciele w dzienniku elektronicznym wystawią proponowane śródroczne oceny, a pierwsze półrocze kończy się 31 stycznia 2021.

W związku z brakiem zgłoszeń do opieki świetlicowej – zajęcia opiekuńcze w okresie przerwy świątecznej nie będą realizowane. Natomiast w okresie ferii zimowych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie będą organizowane półkolonie.

Na początku roku Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmie decyzję co do dalszego sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych.

/-/ Sławomir Stromski, dyrektor