Nauka zdalna również dla uczniów klas 1-3

Szanowni Państwo,

od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada nauka w klasach 1-8 będzie realizowana w formie zdalnej. Kształcenie oraz kontakt z nauczycielami w klasach 1-8  będą prowadzone przy wykorzystaniu Office 365 oraz e-dziennika. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.

W klasach 1-3 nauczyciele wychowawcy przekażą Państwu informacje na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących nauki zdalnej. Otrzymaliście Państwo loginy do platformy Office 365. Bardzo proszę o sprawdzenie możliwości logowania (www.office.com). W sytuacji wystąpienia trudności – proszę zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

Na szkolnej stronie w zakładce „E-NAUCZENIE”  na bieżąco będą pojawiać się informację dotyczące tematyki zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Praca uczniów będzie monitorowana oraz oceniana przez nauczycieli. W przypadku przeszkód technicznych proszę na bieżąco kontaktować się z wychowawcą klasy.

Istnieje możliwość wypożyczenia tabletu celem organizacji nauki zdalnej. Ilość dostępnych tabletów jest ograniczona. W celu wypożyczenia sprzętu proszę o kontakt z sekretariatem szkoły i umówienie się na jego odbiór.

Kontakt z sekretariatem odbywa się poprzez e-mail: sekretariat@darzlubie.eu oraz nr. tel. 58 673 82 92.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor