Informacja dla rodziców

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie odbędą się konsultacje z nauczycielami zaplanowane na 3 listopada w szkole.

Jednocześnie zachęcamy do stałego monitorowania ocen w dzienniku elektronicznym oraz kontaktu z nauczycielami poprzez e-mail/komunikator w dzienniku Librus/ Class-dojo dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

Przypominamy, że zgodnie z naszym kalendarzem roku szkolnego dni: 12-13 listopada 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach jest możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, ale z uwagi na ograniczoną ilość dzieci w grupie proszę Państwa o zgłoszenie chęci udziału ucznia w zajęciach świetlicowych najpóźniej do 6 listopada 2020r. bezpośrednio u kierownika świetlicy – Pani Barbary Małachwiej (tel. 58 673 82 92 wew.107).