Od 26 października – zdalna nauka dla uczniów klasy 4-8

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W okresie od 26 października do 8 listopada zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w klasach 4-8 przechodzimy na zdalne nauczanie. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Kształcenie oraz kontakt z nauczycielami w klasach 4-8  będą prowadzone przy wykorzystaniu Office 365 oraz e-dziennika.

Na szkolnej stronie w zakładce „E-NAUCZENIE”  na bieżąco będą pojawiać się informację dotyczące tematyki zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Praca uczniów będzie monitorowana oraz oceniana przez nauczycieli. W przypadku przeszkód technicznych proszę na bieżąco kontaktować się z wychowawcą klasy.

Świetlica dla dzieci i uczniów klas 1-3 działa zgodnie z planem.

Istnieje możliwość wypożyczenia tabletu celem organizacji nauki zdalnej. Ilość dostępnych tabletów jest ograniczona. W celu wypożyczenia sprzętu proszę o kontakt z sekretariatem szkoły i umówienie się na jego odbiór.

Kontakt z sekretariatem odbywa się poprzez e-mail: sekretariat@darzlubie.eu oraz nr. tel. 58 673 82 92.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor