Czy warto rozwijać zdolności manualne?

Zdolności manualne, zdaniem pedagogów, są jednym z kluczowych dla prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich aspektach – nie tylko fizycznym, ale również psychospołecznym oraz poznawczym.

Dłonie są jednym z podstawowych narzędzi poznawania świata, a sprawne posługiwanie się nimi pozwala efektywnie funkcjonować w otaczającej rzeczywistości.

Dlatego zdaniem wielu ekspertów w procesie nauczania i wychowania ogromną rolę odgrywają prace ręczne. Ten nurt określa się mianem manualizmu.

Dlatego w naszej szkole już od pierwszej klasy wprowadziliśmy zajęcia ceramiczne, a poniżej kilka ujęć z dzisiejszych warsztatów w klasie siódmej.