Dziękujemy Rodzice!!!

Drodzy rodzice!
Za nami okres zdalnego nauczania, który przysporzył dyrektorom, nauczycielom, uczniom, ale także i Wam sporo zmian w codziennej rutynie i mnóstwo nowych obowiązków.  Stan epidemii postawił przed nami wyzwania, z którymi jako wspólnota szkolna sobie świetnie poradziliśmy.
Dziękuję Państwu, a zwłaszcza tym z Państwa, którzy zaufali swoim dzieciom i pozwolili im na samodzielny, kontrolowany wirtualny rozwój edukacyjny.
Państwa dzieci nabyły sporo nowych kompetencji, które z pewnością zostaną w przyszłości wykorzystane.
Myślę, że przymusowa izolacja wpłynęła też dobrze na zacieśnienie więzów rodzinnych w Waszych domach.
Dziękując Państwu za współpracę, liczę na to, że we wrześniu zobaczymy się twarzą w twarz, ławkę w ławkę- tradycyjnie, pełni optymizmu, żeby rozpocząć nowy rok szkolny.
Z wyrazami szacunku
Sławomir Stromski
Dyrektor