Procedura rozdania świadectw szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Procedura rozdania świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w  Darzlubu

 

25 czerwca 2020 roku uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się dla oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VII.

26 czerwca 2020 o godzinie 9:00 uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas VIII.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III wraz z jednym z rodziców wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem nr 1 i udają się do sali gimnastycznej.

Klasy IV-VII wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem nr 2 i udają się do świetlicy szkolnej lub na boisko szkolne.

Klasy VIII wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem nr 2 i udają się do świetlicy.

Po wejściu na teren szkoły /przy zachowaniu bezpiecznej odległości/ uczniowie oraz rodzice dezynfekują ręce, zakładają maseczki ochronne.

Na miejscu spotkania wszyscy zajmują wyznaczone miejsca i zachowują bezpieczny dystans.

W dniach zakończenia roku szkolnego podczas pobytu uczniów i rodziców na terenie szkoły wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Nauczyciele/wychowawcy podczas wręczania świadectw powinni założyć rękawiczki ochronne.

Świadectwa oraz nagrody uczniowie będą odbierać  z  przygotowanego do tego celu stolika.

Wyczytany uczeń podchodzi do stolika i odbiera świadectwo/nagrodę.