Organizacja pracy od 15 do 19 czerwca 2020r.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. W trakcie tych dni pozostałe klasy nie mają lekcji (dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN). Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem.