Konsultacje dla uczniów klas 4-7

Na podstawie zgłoszeń uczniów został opracowany harmonogram konsultacji, które będą odbywały się od poniedziałku 1 czerwca 2020r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. 4-7

OD 1 CZERWCA 2020r.

KL.7

WTOREK

Godz. Przedmiot Nauczyciel
8:00-8:45 Religia (s.23) Renata Barcz
8:45-9:30 Chemia (s.21) Beata Karczyńska

 

KL.7

ŚRODA

Godz. Przedmiot Nauczyciel
8:00-8:45 biologia (s.21) Hanna Dulik

 

CZWARTEK

KL.5a

Godz. Przedmiot Nauczyciel
9:30-10:15 j.angielski (s. 37) Tamara Brucka

 

KL.4

Godz. Przedmiot Nauczyciel
8:45-9:30 j.angielski (s. 37) Tamara Brucka
9:30-10:15 j.polski (s.23) Joanna Pieper
11:30-12:15 Matematyka(s.37) Jacek Miłosz

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARZLUBIU PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 W Szkole Podstawowej w Darzlubiu.

 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Darzlubiu, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 1. Uczeń po wejściu do szkoły zachowując bezpieczny dystans, zapoznaje się z   zasadami organizacji konsultacji oraz przebywania w szkole, które są wywieszone przy wejściu .
 2. Uczeń udaje się do wyznaczonej Sali .
 3. Po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans opuszcza budynek szkoły.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zachowując bezpieczny dystans.
 5. Wytyczne MEN , GIS I men  stanowią załącznik NR 1  do niniejszej procedury. (patrz niżej)

 

WYTYCZNE DLA UCZNIA

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Konsultacje są zorganizowane dla uczniów, którzy wcześniej zgłosili swój udział wychowawcy klasy
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Korzystaj wyłącznie z wejścia do budynku, które znajduje się od strony boiska.