Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 12.05.2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

 w Szkole Podstawowej w Darzlubiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać tekst całego zarządzenia.