Informacja dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

Za nami 5 tygodni zdalnego nauczania. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że potrwa ono do końca roku szkolnego. Organizujemy je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia są realizowane zgodnie z wcześniejszym planem lekcji. Łączą przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia online w aplikacji Microsoft Teams realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, który został ustalony przez nauczycieli. Zadbano o maksymalne bezpieczeństwo uczniów pod względem czasu korzystania z komputera lub tabletu.

Według ekspertów dziecko będące w klasach 1-3 może spędzać maksymalnie do 60 minut w ciągu dnia przed ekranem (telewizor, komputer, tablet itp.). Stąd niezwykle ważne jest wsparcie nauki w domu przez rodziców lub rodzeństwo.

Im starsze dziecko – tym można wydłużyć dzienny czas nauki z wykorzystaniem urządzeniem ekranowych.

Nauczyciele stanęli na wysokości zadania! Wykorzystują różnorodne formy i aktywizujące metody pracy.

Na bieżąco na szkolnej stronie internetowej są prezentowane ciekawe prace uczniów. Nauczyciele i uczniowie dzielą się swoimi sukcesami.

W celu zapewnienie dostępu do komputera zostały wypożyczone szkolne laptopy, a już w tym tygodniu szkoła otrzyma 10 tabletów, które mogą być użyczone uczniom na okres zdalnej nauki.

Jednocześnie przypominam, że jest obowiązek realizacji podstawy programowej. Praca uczniów jest oceniana stąd bardzo ważne jest, aby wszyscy realizowali zadania wskazane przez nauczycieli oraz brali udział w zaplanowanych lekcjach online.

W trakcie nauki w domu warto pamiętać o kilku ważnych aspektach, o których informowała Pani Agnieszka Czarnecka (psycholog szkolny)

Drodzy Rodzice, w celu wsparcia uczniów w nauce działa wirtualna świetlica, którą prowadzą nauczyciele. Można zapisać swoje dziecko do grupy w Microsoft Teams wykorzystując do tego konto Office 365.

Na bieżąco są przekazywane informacje o zmianach. Nowy termin egzaminu ósmoklasisty nie został jeszcze określony, a na nas wszystkich spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w czasie epidemii.

/-/ Sławomir Stromski, dyrektor