Zdalne nauczanie. Informacja dla rodziców.

Szanowni Rodzice,

Aktualnie jesteśmy w dość trudnym okresie, który dla nas wszystkich jest nowym wyzwaniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki Państwa dzieci zdecydowało o zdalnym nauczaniu, a jednocześnie podtrzymało realizację podstawy programowej wszystkich przedmiotów. To nakłada na nas – nauczycielach ogromną odpowiedzialność, aby zorganizować zdalne nauczanie w najbardziej dostępnej, a zarazem skutecznej formie. Nauczyciele wkładają ogromny trud oraz zaangażowanie w ten nowatorski system realizacji swoich obowiązków. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i dla Państwa jako rodziców, a także dla naszych uczniów to również ogromne wyzwanie.

Aby usprawnić komunikację między nauczycielami, a uczniami od klasy 4 do 8 posługujemy się platformą Office 365, a w niej głównie aplikacjami: Outlook oraz Teams. Dzięki nim jest możliwość przesyłania zadań, komunikowanie się z nauczycielem oraz prowadzenie lekcji online.

W klasach 1-3 otrzymaliście Państwo dostęp do Office 365 i dzięki aplikacji Outlook jest możliwość komunikowania się i przesyłania plików do nauczycieli.

Ponadto wykorzystujemy dziennik elektroniczny, dzięki któremu również można komunikować się z nauczycielem.

Aby poprawić jakość komunikacji od najbliższego poniedziałku nie będziemy używać innych aplikacji typu: messenger itp.

W oddziałach przedszkolnych zostaje Classdojo.

Na szkolnej stronie w zakładce E-NAUCZANIE na każdy tydzień nauki nauczyciele udostępniają tematy zajęć wraz z dodatkowymi informacjami, ale oprócz tego szczegółowe treści mogą wysyłać klasom w aplikacji Outlook.

Komputer oraz inne narzędzie telekomunikacyjne uzupełniają całość procesu nauczania. Stąd niektóre zajęcia mogę być prowadzone online o ustalonej porze (tak jak w planie lekcji), a część lekcji w formie zadawanych zadań.

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka naszych uczniów była jak najbardziej przyjazna i łączyła różne formy prowadzenia zajęć.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor