Organizacja nauczania od 26 marca

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W okresie od 26 marca do 10 kwietnia kontynuujemy zdalne nauczanie. Kształcenie oraz kontakt z nauczycielami w klasach 1-8  odbywa się przy wykorzystaniu Office 365 oraz Idziennika, natomiast w oddziałach przedszkolnych przy pomocy Classdojo. Zachęcam Państwa do kontaktu z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej.

Na szkolnej stronie w zakładce „E-NAUCZENIE” nadal na bieżąco będą pojawiać się informację nt. tematyki zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Praca uczniów będzie monitorowana oraz oceniana przez nauczycieli. W przypadku przeszkód technicznych proszę na bieżąco kontaktować się z wychowawcą klasy.

Szkoła nadal pozostanie zamknięta, a kontakt z sekretariatem odbywa się poprzez e-mail: sekretariat@darzlubie.eu oraz nr. tel. +48 539 682 448 (w godzinach 8:00-14:00).

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor