Roboty z surowców wtórnych

Uczniowie klasy I podczas zajęć kształtują  postawę świadomego konsumenta oraz umiejętności efektywnego gospodarowania odpadami. Podczas zajęć uczniowie mogli poznać sposoby ograniczenia ilości odpadów, zasady segregacji oraz rolę recyklingu.  Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace były bardzo oryginalne, pomysłowe, z wykorzystaniem różnorodnych odpadów / pudełek, butelek, kapsli/ uzupełnionych materiałami plastycznymi. Widać było duże zaangażowanie w każdą pracę oraz kreatywność w wybranych środkach wyrazu. Każde dziecko stworzyło swojego wyspecjalizowanego robota. Prace prezentowały się imponująco.