Po co? Dlaczego?

Uczniowie klas 1-3 poznają polskie służby mundurowe. Dzisiaj odwiedzili nas funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Gdańska, którzy podczas spotkania z najmłodszymi opowiadajà o swoich zadaniach.