Szkoła innowacji

Szkoła to nie tylko szereg lekcji wynikających z podstawy programowej i planu zajęć, ale również inne działania, które podejmowane są przez cały rok szkolny. Przedstawiamy wykaz innowacji pedagogicznych oraz organizacyjnych, które podejmujemy w bieżącym roku szkolnym. Są one skierowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.