Spotkanie profilaktyczne z Panią Elwirą Lelental

W ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego odbyło się spotkanie uczniów klas 6-8 z Panią Elwirą Lelental, emerytowaną policjantką Komendy Miejskiej w Gdańsku. Pani Lelental prowadzi Fundację „Nowy Życie” wspierająca osoby, których życie legło w gruzach przez uzależnienie.

Pani nadkomisarz w przystępny i ciekawy sposób omówiła skutki prawne, psychiczne i fizyczne zażywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy i narkotyków.