Dowozy: przystanki

Szanowni Rodzice,

nawiązując do Państwa pytania podczas zebrania informuję, że autobus może zatrzymywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

/-/ Sławomir Stromski – dyrektor