Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

W zakładce „SZKOŁA=>PRAWO SZKOŁY” został opublikowany regulamin użytkowania szafek szkolnych.

Szafki przeznaczone są dla uczniów od czwartej do ósmej klasy (młodsi mają szafki w salach). Proszę o zapoznanie się z regulaminem, a jutro podczas zebrania z wychowawcą o złożenie podpisu, które potwierdzi akceptację regulaminu. To będzie podstawa wydania uczniom klucza do szafki.