Uzupełniająca rekrutacja

Drodzy rodzice dzieci i uczniów z Celbowa oraz Brudzewa,

w związku z tym, iż z dniem 1 września 2019 roku obwód szkolny dla miejscowości Celbowo i Brudzewo przypisany jest do Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu zapraszam rodziców dzieci przedszkolnych oraz kandydatów do 1 klasy szkoły podstawowej do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Niezbędna dokumentacja dostępna jest w zakładce SZKOŁA/REKRUTACJA/(…). Wypełnione dokumenty proszę złożyć w sekretariacie szkoły, który jest czynny w dni powszednie od godz. 7:00 do 15:00.

Pozostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Celbowie z urzędu przechodzą do Szkoły Podstawowej w Darzlubiu bez dokonywania dodatkowych formalności ze strony rodziców.

Szczegółowe informacje nt. dowozów i spraw organizacyjnych będą podane w późniejszym terminie.

/-/ Sławomir Stromski

dyrektor