Apel inaugurujący ogólnopolski konkurs Szkolny Klub Wolontariatu

16 kwietnia odbył się apel inaugurujący ogólnopolski konkurs Szkolny Klub Wolontariatu. Wzięły w nim udział wszystkie klasy. Zostały przedstawione zadania konkursowe dla uczniów oraz dyscypliny, które będą podlegały ocenie jury. W czasie spotkania położono nacisk na szlachetną ideę wolontariatu oraz wskazano pobudki, dla których warto udzielać bezinteresownej pomocy. Została również przedstawiona grupa wsparcia dzieci- dzieciom „Razem silniejsi”, którzy przeczytali kodeks wolontariusza. Na koniec, dokonano symbolicznego otwarcia zielonych drzwi, przez które mogli przejść wszyscy ci, którzy nie boją się i chcą pomagać, bo wierzą , że mogą coś zmienić na lepsze. W ten sposób postawiliśmy pierwszy krok dla ważnej sprawy!