Konkurs na najlepszego czytelnika roku

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na

” Najlepszego Czytelnika Roku 2016/17”


REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2016/17

 

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowy
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości
 

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu –  od 09 stycznia  do 10 czerwca 2017
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek(za każdą książkę wypożyczoną  uczestnik konkursu otrzyma 1 punkt)                                                                     Ponadto dodatkowe punkty można zdobyć poprzez :

klasy I-III wykonanie ilustracji do przeczytanej książki(1 punkt),

klasy IV-VI napisanie wymyślonego przez siebie innego zakończenia do przeczytanej książki (1 punkt),

uczniowie gimnazjum napisanie recenzji przeczytanej książki (1 punkt).
Jurorzy wyłaniają czytelników w 3 kategoriach Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej  klasy I-III Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej  klasy IV-VI oraz  Czytelnik Roku Gimnazjum

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2017r.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.